Registraties

Praktijk De Kantorka is aangesloten bij

NBGT

(Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten, beroepsvereniging)
SBGA

(Stichting Bevordering Gestalt-Art, branche-organisatie)
RBCZ

(HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
VvEd

(Vereniging van Ervaringsdeskundigen)
SCAG

(Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, geschillencommissie)