Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid

Praktijk De Kantorka is een kleinschalige praktijk die zich onderscheidt door haar ervaringsdeskundigheid (levend verlies, mantelzorg, KOPP/KVO).  

  • Levend verlies is een continu proces van gebeurtenissen waar je mee om moet zien te gaan; het verwerken en accepteren van de situatie stopt nooit. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als je ouder bent van een kind met een beperking.

  • Mantelzorg is de zorg die je geeft aan een naaste die voor langere tijd extra zorg en/of aandacht nodig heeft. Het kan gaan om zorg bij een lichamelijke ziekte, psychische aandoening, beperking, ouderdom of een combinatie hiervan.

  • KOPP/KVO is hulpverlenerstaal. De term is bedacht om een groep kinderen aan te duiden die opgroeien met een ouder die door psychische problemen of verslaving geen stabiele, veilige en sensitieve basis kunnen bieden aan hun kinderen. Soms is dit tijdelijk, vaak continu. Deze kinderen hebben een verhoogde kans om later zelf psychische problemen te ontwikkelen. Of een verslaving. Gelukkig is er nu steeds meer aandacht voor deze groep kinderen. Vroeger was deze aandacht er niet. De KOPP-kinderen van toen zijn nu volwassen. Sommigen lopen vast in hun volwassen leven. Voor hen biedt Praktijk De Kantorka therapie of begeleiding. Je hoeft het niet alleen te doen!