Begeleiding

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

Ervaar je de opvoeding van je kinderen als pittig? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van ASS, HB, psychische klachten, schooluitval? 

Praktijk de Kantorka bied een traject op maat, waarin elementen uit de methode geweldloos verzet worden gecombineerd met gestalttherapie. 

Een begeleidingstraject op maat kan soms ook vanuit de Wmo bekostigd worden. Praktijk de Kantorka is gecontracteerd zorgaanbieder Wmo van de gemeente Breda. 

Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding

Heb je na een ontwrichtende ervaring (zoals ziekte, opname, verlies) behoefte aan begeleiding om je leven weer vorm en inhoud te geven?

Ben je mantelzorger van een naaste met psychische kwetsbaarheid? Heb je behoefte aan iemand die er is voor jou? Iemand die met je meedenkt over hoe je je balans en je grenzen bewaart, hoe je de relatie met je naaste gezond houdt, hoe je jezelf overeind houdt, en hoe je weer kunt ontspannen?