KOPP

KOPP

Wat is KOPP

KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen. Wanneer je opgroeit in een gezin met een ouder die kampt met psychische problemen, groei je anders op. Wat betekent dit dan in de praktijk? Voor je vader of moeder zorgen. Of je zorgen maken om je vader of moeder. Voor je broertje of zusje zorgen. Op eieren lopen als het weer eens ‘mis’ is. Al heel jong weten hoe de wasmachine werkt. Een radar ontwikkelen om de stemming thuis te peilen- en daarnaar leren handelen. Kortom: vaak is er voor een KOPP-kind geen ruimte om zelf kind te zijn. Geen ruimte om zich onbezorgd en in eigen tempo te ontwikkelen. Geen ruimte om uit te vinden wat het zelf wil omdat de prioriteit van het gezin nu eenmaal ligt bij de zorg voor (of zorgen om) de ouder met psychische problemen.

Veel KOPP-ers, ook als ze eenmaal volwassen zijn, kampen met gevoelens van schuld, schaamte, onzekerheid, verdriet en boosheid. Zij zijn vaak gewend al jong een (te) grote verantwoordelijkheid te dragen en hebben de neiging zichzelf weg te cijferen. KOPP-ers zijn vaak echte doorzetters, ontzettend loyaal en heel zorgzaam.

Maar… geen KOPP-er is hetzelfde, zoals geen mens hetzelfde is. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal. En toch heb ik gemerkt dat er veel herkenning is onder KOPP-ers. Er is een soort gemene deler van dezelfde ervaringen. Begrepen worden, elkaar aanvoelen, soms zonder woorden. Ik ben zelf een KOPP-kind. Misschien kan dat voor jou de drempel naar De Kantorka verlagen.

Praktijk De Kantorka draagt graag een steentje bij aan het levensgeluk van KOPP-ers. Wist je dat tweederde van de kinderen die als KOPP-er zijn opgegroeid, zelf psychische problemen ontwikkelen? Soms al in hun jeugd, vaak pas als volwassene. Zo kan het zijn dat KOPP-ers in hun eigen gezin het patroon vanuit hun jeugd herhaald zien. Op de website van het Trimbos Instituut kan je meer achtergrondinformatie lezen. Elke steen die je kan verleggen om patronen te doorbreken die niet meer voldoen in jouw leven nu, is er een. Praktijk De Kantorka heeft een uitgebreid aanbod om je te ondersteunen, als je wilt. Individueel of in een groep- het is aan jou.

 

Ik heb een steen verlegd

In een rivier op aarde

Het water gaat er anders dan voorheen

(Bram Vermeulen)