Therapie

Therapie

Praktijk De Kantorka biedt therapie en begeleiding aan volwassenen en jongeren. 

Je kunt bij de praktijk terecht als je behoefte hebt aan ondersteuning bij

  • Het leren herkennen, toelaten en uiten van gevoelens
  • Het leren herkennen van de signalen van jouw lijf en daar actie op ondernemen
  • Gevoelens van somberheid, depressiviteit
  • Gevoelens van overbelast zijn, burn-out klachten
  • Het leren ontspannen na langdurige stress
  • Onderzoeken van je eigen grenzen en/of die van de ander
  • Verwerken van ontwrichtende ervaringen zoals een onveilige jeugd, trauma, ziekte, verlies
  • Onderzoeken hoe je je eigen leven vorm kunt geven
  • Zingevingsvragen
  • Leren hoe je jezelf gezond en in balans houdt, bijvoorbeeld bij mantelzorg, in contact met een naaste met psychische kwetsbaarheid, bij een pittige opvoedtaak.

Praktijk De Kantorka werkt met gestalt(art)therapie als fundament. Gestalttherapie is een krachtige, ervaringsgerichte vorm van psychotherapie. Door te experimenteren en oefenen met wat hier en nu voor jou aandacht vraagt, ontdek je zelf wat klopt voor jou. Dit ontdekken gebeurt vaak via creatieve werkvormen (art / beeldende therapie), lichaamswerk of familieopstellingen. 

In therapie onderzoek je je patronen, is er ruimte om te helen en verwerken. Voor mensen die veel 'in hun hoofd' zitten en verklaringen zoeken, en voor mensen die juist moeite hebben woorden te geven aan hun innerlijke wereld, kan beeldend werken een uitkomst zijn. 

Gestalttherapie gaat uit van de mens als geheel. Lichaam, emotie en intellect zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jij als mens staat ook weer in contact met jouw omgeving. Alles hangt met elkaar samen. Gestalttherapie gaat er vanuit dat de mens reageert op de omstandigheden waarin hij verkeert. Gedrag wordt dan ook niet gelabeld als ziekte of stoornis maar er wordt gekeken naar het samenspel tussen de mens, zijn ervaringen/aangeleerde patronen en zijn omgeving.

In therapie ligt de nadruk meer op zicht krijgen op onderliggende patronen van jouw gedrag, jouw eigen wijsheid en authenticiteit ontdekken, verantwoordelijkheid leren nemen voor jouw eigen keuzes. In begeleiding ligt de nadruk meer op het concreet toepassen van vaardigheden en gedrag in jouw dagelijks leven.