Ouderbegeleiding

Begeleidingstraject op maat

Ouderbegeleiding

Ervaar je de opvoeding van je kinderen als pittig? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van ASS, HB, psychische klachten, schooluitval? 

Praktijk de Kantorka bied een traject op maat, waarin elementen uit de methode geweldloos verzet worden gecombineerd met gestalttherapie. 

Een begeleidingstraject op maat kan soms ook vanuit de Wmo bekostigd worden. Praktijk de Kantorka is gecontracteerd zorgaanbieder Wmo van de gemeente Breda.