Levensloopbegeleiding

Begeleidingstraject op maat

Levensloopbegeleiding

Heb je na een ontwrichtende ervaring (zoals ziekte, opname, verlies) behoefte aan begeleiding om je leven weer vorm en inhoud te geven?

Ben je mantelzorger van een naaste met psychische kwetsbaarheid? Heb je behoefte aan iemand die er is voor jou? Iemand die met je meedenkt over hoe je je balans en je grenzen bewaart, hoe je de relatie met je naaste gezond houdt, hoe je jezelf overeind houdt, en hoe je weer kunt ontspannen?

In begeleiding ligt de nadruk meer op het concreet toepassen van vaardigheden en gedrag in jouw dagelijks leven. In therapie ligt de nadruk meer op zicht krijgen op onderliggende patronen van jouw gedrag, jouw eigen wijsheid en authenticiteit ontdekken, verantwoordelijkheid leren nemen voor jouw eigen keuzes. 

Heb je behoefte aan een begeleider die vanuit eigen levenservaring werkt? Praktijk De Kantorka is ervaringsdeskundig op het gebied van levend verlies, KOPP/KOV en mantelzorg, en biedt je graag begeleiding. 

Een begeleidingstraject op maat kan soms ook vanuit de Wmo bekostigd worden. Praktijk De Kantorka is gecontracteerd begeleider Wmo van de gemeente Breda.