KOPP bij De Kantorka

1
min read
A- A+
read
cloud

KOPP bij De Kantorka

KOPP is de afkorting voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. 

Wanneer je opgroeit in een gezin met een ouder die kampt met psychische problemen, groei je anders op dan in een 'gewoon' gezin. Wat betekent dit dan in de praktijk? Voor je vader of moeder zorgen. Of je zorgen maken om je vader of moeder. Voor je broertje of zusje zorgen. Op eieren lopen als het weer eens ‘mis’ is. Al heel jong weten hoe de wasmachine werkt. Een radar ontwikkelen om de stemming thuis te peilen- en daar naar leren handelen.

Kortom: vaak is er voor een KOPP-kind geen ruimte om zelf kind te zijn. Geen ruimte om je onbezorgd en in eigen tempo te ontwikkelen. Geen ruimte om uit te vinden wat je zelf wil omdat de prioriteit van het gezin nu eenmaal ligt bij de zorg voor (of zorgen om) je ouder met psychische problemen. Veel KOPP-ers kampen met gevoelens van schuld, schaamte, onzekerheid, verdriet en boosheid. Zij zijn vaak gewend al jong een (te) grote verantwoordelijkheid te dragen en hebben de neiging zichzelf weg te cijferen. KOPP-ers zijn vaak echte doorzetters, ontzettend loyaal en heel zorgzaam.

Maar… geen KOPP-er is hetzelfde, zoals geen mens hetzelfde is. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal. En toch heb ik gemerkt dat er veel herkenning is onder KOPP-ers. Er is een soort gemene deler van dezelfde ervaringen. Begrepen worden, elkaar aanvoelen, soms zonder woorden. Ik ben zelf een KOPP-kind. Misschien kan dat voor jou de drempel naar De Kantorka verlagen.

De Kantorka draagt graag een steentje bij aan het levensgeluk van KOPP-ers. Wist je dat tweederde van de kinderen die als KOPP-er zijn opgegroeid, zelf psychische problemen ontwikkelen? Soms al in hun jeugd, vaak pas als volwassene. Zo kan het zijn dat KOPP-ers in hun eigen gezin het patroon vanuit hun jeugd herhaald zien. Op de site van het Trimbos Instituut (www.trimbos.nl) kan je meer feiten en cijfers lezen. Elke steen die je kan verleggen om patronen te doorbreken die niet meer voldoen in jouw leven nu, is er een.

De Kantorka heeft een uitgebreid aanbod om je te ondersteunen, als je wilt. Van laagdrempelig tot intensief- het is aan jou. 

Ben je KOPP'er en loop je vast? De Kantorka biedt ondersteuning bij jouw hulp- of leervragen. Ik heb zelf enorm veel gehad aan gestalt(art)therapie bij het verwerken van ervaringen uit mijn KOPP-jeugd. Soms vreselijk intensief, soms hartverwarmend, en alles daartussenin. Deze ervaring neem ik mee als gestalt(art)therapeut. Gestalt(art)therapie biedt je de mogelijkheid thema’s uit te werken die hun oorsprong vinden in je gezin van herkomst of je familie-lijn. In jouw tempo. Gestalt(art)therapie brengt helderheid bij het uitwerken van overlevingspatronen die hinderen in jouw leven nu. Gestalt(art)therapie kan je ook helpen zicht te krijgen op hoe je jouw KOPP-achtergrond meeneemt in de opvoeding van je kinderen. Gestalt(art)therapie kan een manier zijn om je weer te laten voelen.

Voor volwassenen KOPP'ers organiseert De Kantorka regelmatig KOPP Koffie: een ochtend in gesprek of (creatief) aan het werk met andere KOPP'ers. KOPP Koffie is geen therapiegroep maar echt bedoeld om elkaar te ontmoeten.

Training Levenswerk is een therapiegroep waar volwassenen met een KOPP-achtergrond van harte welkom zijn.